telefon
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Policja z tel. komórkowego – 112
Policja w Lesznowoli 22 757 93 90
Poczta w Magdalence 22 756 15 26
Poczta w Lesznowoli 22 757 93 21
Ośrodek Zdrowia w Magdalence 22 757 99 64
Referat Odpadów Komunalnych 22 700 01 02
Lesznowolskie Przeds. Komunal. 22 757 94 32
(awarie w dni wolne) 884 805 802
Zakład Energet. w Konstancinie 22 701 32 88
Mazowiecka Sp-ka Gazownicza 22 637 46 04
Zespól Obsł.Placówek Oświatowych 22 757 96 19
Biblioteka w Magdalence 22 736 19 34
Bank Spółdzielczy w Lesznowoli 22 737 45 01
Urząd Skarbowy w Piasecznie 22 756 29 87
ZUS , Piaseczno 22 757 02 51
KRUS 22 737 00 30
SANEPID 22 756 46 20
Starostwo Powiatowe w Piasecznie 22 757 20 60
(wyciąg z rejestru gruntów) 22 735 58 43