[vcmp_carousel vcmp_carousel_type=”vcmp-carousel-style2″ vcmp_carousel_source=”vcmp_gallery” vcmp_carousel_background_color=”#ffffff” vcmp_carousel_font_color=”#383838″ vcmp_carousel_a_color=”#383838″ vcmp_carousel_over_color=”#8a8a8a” vcmp_carousel_images=”1005,1006″ vcmp_carousel_autoplay=”3000″]
Teresa Piotrowska Sołtys  tel. 605 898 605
Skład Rady Sołeckiej
Krystyna Redel               Przewodniczący   tel. 501 153 753
Kazimierz Marczuk        z-ca Przewodniczącego tel. 601 948 691
Joanna Wojdalska       Sekretarz tel. 501 769 089
Michał Marzec  Członek  tel. 511 117 218
Longina Milczarek  Członek  tel. 602 206 224
Grażyna Pawlicka  Członek  tel. 602 616 306
Monika Radgowska  Członek  tel. 500 245 200

Informujemy, iż wprowadzamy dyżury Sołtysa i przedstawiciela Rady Sołeckiej w ostatni piątek każdego miesiąca w godzinach 17.30 – 19.00 w naszej Świetlicy na ul. Lipowej 28, aby mieszkańcy mogli na bieżąco rozmawiać o potrzebach i bolączkach w naszym Sołectwie.

Serdecznie zapraszamy.