odpady 5

UWAGA! Zapoznaj się z informacją na temat dostępności worków na terenie Gminy Lesznowola (po kliknięciu w ten komunikat)

Harmonogram odbioru odpadów

Łazy ul. Przyszłości 8
Poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00

telefon:  227000101

 email do referatu: rok@lesznowola.pl

W okresie od 2 stycznia 2018 do 1 stycznia 2019. odpady komunalne będzie odbierać Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sita Piaseczno Sp. z o.o.

Zasady i zmiany dotyczące odbioru odpadów w 2018